933390544
Telèfon

Preinscripció i matrícula Cicles GRAU SUPERIOR 2021-22

Requisits d’accés als cicles formatius de grau superior:

 • Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxillerat ,(COU, FP2) o una titulació superior.
 • Tenir 18 anys i acreditar que es té un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se superar la prova d’accés corresponent.
 • També disposar d’un títol de Tècnic de grau mitjà.
 • També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o s’ha superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Per a les persones amb titulacions estrangeres, cal disposar de la homologació prèvia, que sigui equivalent a batxillerat o  als cicles formatius de grau superior, o bé titulacions superiors homologades pel MEC.

______________________________________________________________

LA PREINSCRIPCIÓ només es podrà fer telemàticament.

 • És el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre i la matrícula . Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.                                                                                                                  

Aquest tràmit es pot fer mitjançant:

 • la sol·licitud electrònicaNo cal adjuntar documentació -  (Recomanen aquesta opció amb l' IdCAT mòbil)

 • la sol·licitud en suport informàtic. Caldrà adjuntar documentació.

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 • En l’apartat de plaça sol·licitada s’ha d’indicar el codi del nostre centre 08014255.

 • Cal tenir el nº RALC de l'alumne/a (nº identificatiu que tenen tots els estudiants del sistema educatiu català): aquí el pots consultar o bé pregunta-ho al teu centre escolar actual.

 • En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte,  podeu  trucar al 93 339 05 44  (horari: 9.30 - 18:30h)

DOCUMENTACIO IDENTIFICATIVA:

 • DNI o NIE de l'alumne/a * | Si l'alumne/a és menor d'edat cal el DNI o NIE de la persona sol·licitant pare, mare, tutor/a i el llibre de familia.
 • Qualificació dels estudis realitzats.
 • Si escau la documentació a efectes de baremació. (Discapacitat, esportiste d'alt rendiment).                                                                                                                                                                              

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

- Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

- Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

CONSULTES I SEGUIMENT DE LA TEVA PREINSCRIPCIÓ:

 

Calendari Preinscripció i matrícula  2021/22

Període de preinscripció

 25 - 31 MAIG

Termini  presentació de documentació  1  JUNY
Llistes baremades provisionals  23 JUNY
Presentació de reclamacions  23-30 JUNY
Segones llistes baremades prov. després de reclamacions  5 JULIOL
Llistes ordenades definitives  8 JULIOL
Llista definitiva d'admesos i llistes d'espera 16 JULIOL
Matrícula alumnat preinscrit amb plaça assignada             (Tràmit amb cita prèvia) 19-23 JULIOL
SETEMBRE 2021  
Publicació de vacants  1 SETEMBRE
Presentació de sol·licituds  1-3 SETEMBRE
Llistat d'alumnat admès  6  i 7 SETEMBRE

Preinscipció 2021.22 online

DATES:  del 25 al 31 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

 DOCUMENTS  CONSULTES
 
Declaració Jurada d'alumnes en procés d'homologació. (Per alumnat que està cursant estudis fora d'Espanya i no ha pogut començar el tràmit. Descarregar si escau.   Consulta mapa escolar 20-21 

Sol·licitud Preinscripció GS (Actiu des del 25 maig) 

Oferta de places de GS 

 Consulta dels llistats preinscrits de GS .  (23 juny)
- Recordeu comprovar: nota, via d'accés i afinitat de la família professional-


Documents de Matrícula 2021-22   (Activa juliol 2021)  )                                                                                                                                    

Dates: 19- 23 Juliol 2021  |  Tràmit amb cita prèvia 

Matriculació PAS A PAS i Documentació a presentar 2020
Full de protecció de dades i d'imatge i
autoritzacions escola.
Sol·licitud de l'escola Sopeña BCN Formulari pagament al banc
Autorització per fer el tràmit en el teu lloc    

Documents covid 20.21

Declaració responsable COVID  per alumnat menors de 18 anys -  Els/les alumnes hauran de portar-la a l’escola el primer dia que hi assisteixin. Declaració responsable COVID per alumnat majors de 18 anys. - Els/les alumnes hauran de portar-la a l’escola el primer dia que hi assisteixin.
Simptomes COVID per a les famílies

 

 
Aquest lloc utilitza cookies per tenir la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació d'aquestes cookies. Gestor de cookies CookieHint