933390544
Telèfon

Perruqueria i cosmètica capil·lar

Aquest cicle formatiu capacita per realitzar la protecció i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, tot assolint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Competències professionals, personals i socials

 • Rebre, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant el seu consum i l'estoc.
 • Atendre el client en totes les fases del procés, aplicant procediments establerts.
 • Comprovar l'estat del cabell i cuir cabellut, manejant instruments d'observació.
 • Preparar i posar a punt el lloc de treball i instal·lacions, mantenint-los en condicions òptimes per a la seva utilització.
 • Realitzar canvis de forma permanent en el cabell, seguint les especificacions establertes.
 • Tenyir i descolorir la tija capil · lar, seleccionant cosmètics, tècniques i procediments.
 • Canviar la longitud del cabell, seleccionant eines, accessoris i útils segons les diferents tècniques i estils de tall.
 • Efectuar pentinats i recollits, amb o sense pròtesi piloses, personalitzant i adaptant-los a les necessitats del client.
 • Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cures de mans, peus i ungles.
 • Realitzar tècniques de barberia i perruqueria masculina, identificant les demandes i necessitats del client.
 • Informar el client sobre les cures, cosmètics i hàbits saludables, per assegurar el resultat final dels processos tècnics de perruqueria.
 • Promocionar i vendre productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
 • Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i autonomia.
 • Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
 • Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.
 • Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tothom» en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Entorn professional

 • Perruquer/a.
 • Barber/a.
 • Tècnic/a en coloracions capil·lars.
 • Tècnic/a en canvis de forma del cabell.
 • Tècnic/a en tallada de cabell.
 • Tècnic/a en postissos i extensions.
 • Tècnic/a en manicura.
 • Tècnic/a en pedicura.
 • Tècnic/a o agent comercial d'empreses del sector.
 • Recepcionista en empreses del sector.
 • Demostrador/a d'equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

Mòduls professionals

 • Pentinats i recollits.
 • Coloració capil·lar.
 • Cosmètica per a perruqueria.
 • Tècniques de tallada del cabell.
 • Canvis de forma permanent del cabell.
 • Perruqueria i estilisme masculí.
 • Anàlisi capil·lar.
 • Estètica de mans i peus.
 • Imatge corporal i hàbits de vida saludable.
 • Màrqueting i venda en imatge personal.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglès tènic.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Síntesi.

Durada

2.000 hores en dos cursos: 1617h a l'escola i 380 h en centres de treball

Horari

Matins de 8h a 14:30h

 

Jornades de Portes obertes online
Full informatiu del CF de Perruqueria i Cosmètica capil·lar