933390544
Telèfon

Integració social

Competències professionals

Aquests estudis et capacitaran per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions socials aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, creant vincles, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones usuàries com per als/a les professionals.

Sortides professionals

  •  Integrador/a en centres d'educació especial
  •  Tècnic/a d'inserció sociolaboral
  •  Tècnic/a de programes d’acollida per a persones refugiades i persones migrades
  •  Especialista en suport educatiu
  •  Integrador/a en recursos per a persones amb problemes de salut mental
  •  Referent o auxiliar de tuteles
  •  Tècnic/a en prevenció de les violències de gènere
  •  Integrador/a en centres residencials, centres de dia i serveis de rehabilitació
  •  Tècnic/a en centres per a gent gran i de programes d'ajut a domicili
  •  Integrador/a en serveis per a persones amb discapacitat

Mòduls professionals

PRIMER CURS

M1. Context de la intervenció social
M2. Metodologia de la intervenció social
M3. Promoció de l'autonomia personal
M5. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació  
M6. Atenció a unitats de convivència
M9. Habilitats socials
M10. Primers auxilis
M11. Formació i orientació laboral

SEGON CURS

M4. Intervenció sociolaboral
M7. Suport a la intervenció educativa
M8. Mediació comunitària
M12. Empresa i iniciativa emprenedora
M13. Projecte d'intervenció social
M14. Formació en centres de treball

Durada: 2000 h

Dos cursos en horari intensiu de 8:00h a 14:30h.
Formació al centre:  1.551 hores.
Pràctiques en empreses: 449 hores.

 

Jornades de Portes obertes online
Full informatiu del CF d'Integració social

 

Aquest lloc utilitza cookies per tenir la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació d'aquestes cookies. Gestor de cookies CookieHint