933390544
Telèfon

Documentació i administració sanitàries

Competències professionals

Definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris. En concret, aquest cicle et prepara per realitzar les següents tasques:

 • Gestionar els arxius de documentació i històries clíniques.
 • Desenvolupar i normalitzar el tractament documental i el sistema d'informació clínic-assistencial.
 • Extreure els termes clínics i de procediments diagnòstics i/o terapèutics de la documentació clínica.
 • Codificar les dades clíniques i no clíniques extrets de la documentació sanitària.
 • Realitzar procediments administratiu-clínics en la gestió de pacients d'atenció primària i atenció especialitzada.
 • Explotar dades clíniques i no clíniques per al sistema d’informació clínic-assistencial, el control de qualitat i la investigació.
 • Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.
 • Administrar els sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic.

Sortides professionals

Les principals ocupacions o llocs de treball d'aquest professional poden ser:

 • Tècnic/a de documentació sanitària als serveis de  secretària mèdica i admissions.
 • Tècnic/a de codificació. Unitats de documentació clínica.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Arxiu d'històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.

Mòduls

M1.   Gestió de pacients.
M2.   Terminologia clínica i patologia.
M3.   Extracció de diagnòstics i procediments.
M4.   Arxius i documentació sanitaris.
M5.   Sistemes d’informació i classificació sanitaris
M6.   Ofimàtica i procés de la informació
M7.   Codificació sanitària.
M8.   Atenció psicosocial al pacient/usuari.
M9.   Validació i explotació de dades.
M10. Gestió administrativa sanitària.
M11. Formació i orientació laboral.
M12. Empresa i iniciativa emprenedora.
M13. Anglès.
M14. Projecte de documentació i administració sanitària.
M15. Formació en centres de treball.

Durada: 2000 h

Dos cursos en horari intensiu.

Formació al centre:  1.551 hores.

Pràctiques en empreses: 449 hores.

Accés al cicle superior

 • Títol batxillerat LOGSE o LOE (també COU)
 • Títol tècnic/a superior de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Títol de tècnic/a especialista de qualsevol especialitat (antiga FP2)
 • Prova accés als cicles de grau superior
 • Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior
 • Pel alumnat provinent d’estudis a l’estranger, la sol·licitud feta al Consorci d’homologació d’estudis
 • C.A.S.
 • Títol de tècnic/a de grau mitjà de l’especialitat ( en funció de la disponibilitat de places)

Accés a estudis universitaris

En el cas que prefereixis seguir estudiant i ampliar els teus estudis amb un grau universitari, podràs tenir accés a estudis universitaris amb diferents convalidacions (dependrà de cada facultat) com per exemple:

 • Grau d’Infermeria
 • Grau en Medicina
 • Grau de Fisioteràpia
 • Grau en Psicologia
 • Grau d’Educació Social
 • Grau en Veterinària

 

Jornades de Portes obertes online
Full informatiu del CF d'Administració i Documentació sanitària